לפרשת חצור (עמי ‭(84-78‬ בתמונה 1 מצבות במקדש מן התקופה הכנענית המאוחרת. שכבה זו חרבה בשרפה עזה ופסלים שהיו בה הושחתו במתכון, אל נכון בידי ישראל