תכמת כיבוש הארץ בספר יהושע (עמ' ‭(63-58‬ בתמונה 1 תל חסי בשפלה המזוהה עם עגלון