"את עקרון ואת גבולה" (עמ' ‭(77-73‬ בתמונה ו בית בד מתקופת בית ראשון בתל מקנה היא עקרון