ברית בין הבתרים (עמ' ‭(43-35‬ ? בתמונה. הר הבתרים ברכס החרמון; לפי מסורת משלהי ימי הביניים כאן הובטחה הארץ לאברהם