"מקדם לבית אל" (עמ' ‭(30-25‬ בתמונה! בדגי ביתין ממזרח לבית אל העתיקה ו לפי מסורת קדומה — מקום חלום יעקב