דמותו של דוד לאור ההיסטוריוגרפיה המקראית (עמ' ‭(137-130‬ בתמונה ו עיר דוד והר הבית