דוד בן ישי — מופת לבעלי תשובה

דוד בן ישי — מופת לבעלי תשובה דוד בן ישי , שהוא אחד האישים המרכזיים במקרא ואולי המרכזי שבכולם , משמש מופת לסגולות הרבה ואחת מהן היא התשובה . בן ישי הוא בעל התשובה הקלאסי שבמקרא . וכבר דרשו חכמים ( מועד קטן טז ע"ב : ( "נאם הגבר הקם על" ( שמ"ב כג , א ) — "שהקים עולה של תשובה . " במסכת עבודה זרה ( ד ע"ב-ה ע"א ) רומז מאמר אגדה עמוק של רבי שמעון בר יוחאי , כי חטאו של דוד אינו מקרה וחזרתו בתשובה אינה סתם פרט מרתק בסיפור . במקומות שונים רומזים חכמי האגדה , שדוד נברא ונוצר לשעתו ונועד לדורות . אחד הייעודים שלו היה להראות לבאי עולם מופת של תשובה . כשם שחטאיו , כשלונותיו וייסוריו של ישראל הם מופת לעמים , כך משמש דוד , המתנסה והמתייסר , מופת ליחיד חוטא ובעל תשובה . למדנים שטחיים , הלומדים דברי חז"ל אלה וכיוצא בהם , סוברים — וזוהי שגרה נפוצה ומוטעית בתכלית לגבי האגדות על דוד — שלא נועדו הללו , אלא לטהר את דוד מחטאו ולהוכיח כביכול שלא חטא . מי שילמד במקצת עיון את כל האגדות על דוד , ימצא שאין מגמה כזאת כדברי חז"ל . יש מאמר , לכאורה יוצא דופן ( שבת נו ע"ב : ( "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה , " ודווק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן