פרשת דוד ובת־ שבע והמבוכה המוסרית של דורנו

פרשת דוד ובת שבע והמבוכה המוסרית של דורנו מעשה באיש ישיבה מפולפל . שאמר כי אילו היה במעמד הר סיני , היה מצפה אחרי הקולות והברקים לפלפול חד , לשיעור בסוגיה חמורה או ללימוד פרק מוקשה ברמב"ם , ולפירוש מחודד ושנון . האומנם היה הקב"ה צריך להטריח עצמו להר סיני בקולות וברקים כדי לומר שאסור לגנוב ואסור לרצוח ? מאידך יש אנשי הגות , שאילו עמדו למרגלות הר סיני היו מצפים לתיאוריה פילוסופית , תיאוסופית , הומאניסטית גדולה . אך במקום כל אלה נאמר בקולות וברקים ו "אנוכי , " "לא יהיה לך , " "לא תרצח , " "לא תנאף" ו"לא תגנוב . " ללמדנו , שישנן אמיתות יסוד פשוטות שצריך תמיד לזכור אותן . נראה , שאין לך תקופה , שבה הדברים האלה נחוצים בימינו . האדם נעשה מתוחכם ; ( sophisticated ) כל דבר מסובך , מה שאמרו אבותינו במלים פשוטות וברורות , אומרים היום בטרמינולוגיה סבוכה ומפולפלת , ולפעמים האמיתות הפשוטות אובדות בסבך של הגדרות , פלפולים הומאניסטיים ופסבדו הומאניסטיים . ולבסוף , האדם המתחכם , המתפלסף , המתגנדר , שוב אינו יודע מה טוב ומה רע , כדברי הכתוב י "ואבדה חכמת חכמיו ובינת נבניו תסתתר" ( יש' כט , יד . ( בפרשת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן