דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית

דמותו של דוד לאור ההיסטוריוסופיה המקראית לגבי כל מעשה אנושי , בימינו או בימי קדם , רשאים אנו לשאול לכוונת העושה ולבדוק כיצד הוא מקיים כוונתו . כיוצא בזה מותר לשאול י מדוע סופרו הדברים שבספר שמואל על דוד ? מדוע סופרו דווקא הדברים האלה , ובמתכונת וברצף כפי שהם לפנינו ? כמובן , יש מקום גם לשאלה — אף שלפי עניות דעתי , אין אפשרות להשיב עליה תשובה של ממש — מי חיבר את הספר הזה ? וכאן הדעות חלוקות , החל בדברי חז"ל בברייתא המפורסמת ( ב"ב יד ע"ב-טו ע"א ) שאמרו כי שמואל כתב ספרו , ולפי פירוש אברבנאל אין כוונת חז"ל ששמואל כתב את הספר כולו , שהרי הוא מספר דברים שהיו אחרי מותו , אלא שהספר יצא מבית מדרשו ומתלמידיו אחריו . החוקרים החדשים עוסקים בזה הרבה . דוהם , למשל , שיער שהמחבר היה אביתר . קלוסטרמן טען לזכותו של אחימעץ בן צדוק . מ"צ סגל כתב בספרו , שהמחבר היה יהושפט בן אחילוד המזכיר . כמעט כל הדעות האלה על מחבר ספר שמואל נסמכות על העובדה , שכותב הספר היה , כפי שניכר בו , בקי בכל פרטי המתרחש . אולם כבר העיר בודה על כל ההשערות האלה , שאפשר נכונות הן ואפשר לא , 1 ויש מקום לאלף אפשרויות אחרות . והנה דו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן