הנער המגיד ומשפטו בצקלג

הנער המגיד ומשפטו בצקלג בשני התיאורים על מות שאול , בשמ"א לא ושמ"ב א , הפרשנות נתפסת בעיקר לסתירות . לי נדמה כי עיקר השאלה אינו כל כך הסתירות , כמו טיבו של הנער וגורלו , שהם הם בעצם המסבירים גם את הסתירות , ולכן הגדרתי את הנושא "הנער המגיד ומשפטו בצקלג . " אין כאן המקום להביא אפילו תמצית של כל הספרות וכל הדברים שנאמרו על הנושא הזה . על כן אסתפק בציון שני הכיוונים העיקריים , שבהם הלכו המפרשים והחוקרים בבירור עניין זה . שני הכיוונים הם שתי מגמות , ושתיהן — אם אפשר לומר כך — אינן ענייניות כי אם פרינציפיוניות . כלומר , מרבית המפרשים הדנים בנושא הזה שייכים או לאסכולה ההארמוניסטית , וכאן היא בוודאי באה לידי ביטוי מוגזם , או לאסכולה הביקורתית , שגם היא באה כאן במידה מסוימת לידי קיצוניות , כאשר היא הולכת בשיטתה , בלא לשים לב לגוף העניין שלפנינו . 1 האופייני והאב לשיטה ההארמוניסטית הוא יוסף בן מתתיהו ב"קדמוניות , " המיישב את הסתירה שבין שני הפרקים בדרך פשוטה למדי . הוא אומר , שבאמת היו הדברים כפי שכתוב בשמ"א לא , ג-ד : "ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים . ויאמר שאו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן