המלחמה בעמלק מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית

המלחמה בעמלק מלחמת שאול בעמלק ומקומה בהגות הנבואית פרק זה — שמ"א טו — גרם מבוכה ולבטים הגותיים , הומאניים , פילוסופיים וחינוכיים רבים וקשים בעניין זה אומר פרופ' גויטיין ' : "יש נטייה לטהר את שאול ולעשותו כטלית שכולה תכלת , ולעומת זה להשחיר את דמותו של דוד . זהו משגה גדול . " ואמנם , לא לשווא 2 הוא כותב כך , כי למשל בספרו של פרופ' צבי אדר אבו קוראים . "יותר מכל קשה הערכתם של גבורי ספר שמואל , " ואף על פי שהפרופ' אדר מתון בדרך כלל , הוא מציין ו "איננו יכולים להמנע מויכוח בענינים אלה [ הכוונה לפרשת עמלק ושיסוף אגג ] על יסוד הטענה ששמואל פעל בשם אלהים . מתוך קריאה הומניסטית מעריכה נשאר בידינו חופש ההכרעה 3 והשיפוט . " אלה הן הערות של אנשי חינוך , אבל הדבר נוגע גם למחקר במידה רבה מאוד . וכדאי 4 להטות אוזן לדברי יחזקאל קויפמן בספרו , בפרק על האל והמוסר : "חובות דתיות ועונשים קשים , שהכרתנו המוסרית סולדת בהם ... שמואל מצוה להחרים את עמלק מעולל ועד יונק , את אגג הוא משסף לפני ה . "' פרשנים וחוקרים והיסטוריונים רבים אינם יכולים להתעלם מן הבעיה ההומאנית המוסרית של עניין זה , "עתה לך והכיתה את עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן