שער שלישי ממלכה וקורותיה בראי ההיסטוריוגרפיה המקראית