אבן העזר

אבן העזר השם "אבן העזר" נזכר בספר שמואל . בשום ספר אחר במקרא לא מצאנוהו , ואילו בספר שמואל נזכר פעמיים , בשתי פרשיות קרובות זו לזו ( שמ"א ד , א ; ז , יב \( המדברות שתיהן במלחמת ישראל בפלשתים . מכאן הסברה הפרשנית ( הקדומה ; עיין לקמן ) המתקבלת על הדעת , שקיים קשר בין שני המקראות הקוראים בשם אבן העזר . בעקבות סברה זו פירש רד"ק בשמ"א ד , א : ' על האבן העזר ... ' והכתוב אמר זה , כי כשהיתה מלחמה זאת , אבן נגף היתה ולא היתה אבן העזר ; ועדיין לא נקראת 'אבן העזר , ' כי על המלחמה האחרת שעשה שמואל עם פלשתים בין המצפה ובין השן , שקרא אותה שמואל 'אבן העזר , ' שעזרם האל באותה מלחמה ( שמ"א ז , יב , ( אבל מה שנכתב הנה ( ד , א ) 'האבן העזר' דברי הסופר . רד"ק סובר אפוא , כי שני המקראות דיברו באותה אבן , שהשם אבן העזר נקרא עליה אחרי נצחונו של שמואל בפרק ז , ואילו בפרק ד קראה הכתוב "אבן העזר" על שם העתיד . דבר זה ניתן להיאמר מבחינה פרשנית , אבל הנתונים הטופוגראפיים גיאוגראפיים מפריכים אותו . בפרק ד , א חונים פלשתים באפק , שעמדה — לפי הדעה המבוססת והמנומקת של אלט 2 ואולברייט וההולכים בעקבותיהם — בתל ראש ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן