ארון ה' בארץ פלשתים

ארון ה' בארץ פלשתים " ויקחו פלשתים את ארון האלהים ויבאו אתו בית דגון ויציגו אתו אצל דגון . וישכמו אשדודים ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון ה , ' ויקחו את דגון וישבו אתו למקומו . וישכמו בבקר ממחרת והנה דגון נפל לפניו ארצה לפני ארון ה' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרתות אל המפתן" ( שמ"א ה , ב-ד . ( דומה שמשמעותה העיקרית של פרשה זו " , קורות ארון ה' בבית דגון , " לא הובררה עדיין כל צורכה , והיא צריכה עיון . טור סיני' סובר , שקורות הארון בספר שמואל אינן אלא "ספורי נסים ... בנויים ברובם על אגדות מקומיות . שכמה מהן ... באות לבאר ... שמותיהם של מקומות . " לפי דעה זו אין לתור כאן אחר משמעות ומגמה , שכן בדרך כלל אין רעיון מרכזי בילקוט מעשיות . ואולם דעה קיצונית זו של "אגדות אטיולוגיות , " המונחות כביכול ביסודן של פרשיות מקיפות וחלקי 3 2 ספרים במקרא , כבר מתח עליה ביקורת קפדנית יחזקאל קויפמן . שהרי היא מוציאה משמעותן של פרשיות גדולות במקרא ונוטלת מן העולם תקופות מכריעות ומאורעות גדולים בהיסטוריה על סמך השערות והנחות , שהן לפרקים רחוקות מן המציאות וקרובות לדמיון . כנגד זה הגיוני ופשטני יותר א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן