לפרשת חצור

לפרשתחצור 1 בעקבות חפירות חצור בידי משלחת ידין , חזרה ועלתה בעיית חצור אל סדר היום המדעי . משא ומתן מדעי פורה ומאלף התחיל עם ראשית החפירות , והוא נגע — מטבע הדברים — לא מעט גם באספקט המקראי של הבעיה . ברם . אופיו של הדיון הוא ארכיאולוגי בעיקרו . הפרובלמאטיקה המקראית נתקפחה במידת מה , ויותר משהיא קובעת את מהלך הבירורים , היא משמשת אובייקט פאסיבי , חומר ביד היוצר , כמקרה דנן , החופר הארכיאולוג שעיניו נשואות אל התל הנחפר . כל מה שנאמר מאז ועד כה בסוגיה הארכיאולוגית של חצור זכה עתה לרביזיה ולבדיקה קפדנית תוך משא ומתן חדש , ואילו פשוטו של מקרא ופירושו המקורי הראשוני לא זכה לבדיקה יסודית מסכמת . אחד הצירים , שעליהם סובב הדיון המדעי בפרשת חפירות חצור , הוא הדעה הרווחת בחוגי המחקר , כי כיבוש חצור בידי ישראל מסופר במקרא פעמיים , ביהושע יא ובשופטים 2 ד , וכי הוא מיוחס פעם ליהושע ופעם לדבורה וברק . חשיבות לא מעטה נודעת לבעיה r , חשיבות לגופה וחשיבות עקרונית . 3 ברם , האמת היא שאותה דעה אינה אלא הנחה ספרותית תיאורטית , שבמסגרת של משא ראה : י' ידין , "החפירות הארכאולוגיות בחצור , " יריעות החברה לחק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן