שני כתובים סמוכים המכחישים זה את זה (שופטים א, יח-יט)

שני כתובים סמוכים המכחישים זה את זה ( שופטים א , יח-יט ) פסוק יח : "וילכד יהודה את עלה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה ואת עקרון ואת גבולה . " פסוק יט י "ויהי ה' את יהודה וירש את ההר כי לא להוריש את ישבי העמק כי רכב ברזל להם . " שני הפסוקים נראים סותרים זה את זה סתירה גלויה ובולטת . עזה , אשקלון 1 ובנותיהן שנלכדו בפסוק יח הן הן העמק שלא יכלו להוריש לפי עדות פסוק יט . בזהותו של "העמק" אין להטיל כל ספק . הכתוב מדבר בנחלת יהודה ומציב את "ההר" 2 לעומת "העמק . " הווה אומר : הר יהודה = ) החבל ההררי של נחלת יהודה ) המתנשא לכל אורך הארץ מצפונה עד דרומה , לעומת עמק יהודה המשתרע אף הוא לכל אורך הארץ במערבה . העמק הוא אפוא ללא ספק עמק החוף ( חוף יהודה או חוף פלשת . ( בהוראה זו הוא משמש גם להלן בפרקנו פסוק לד : "וילחצו האמרי את בני דן ההרה כי לא נתנו לרדת 3 לעמק . " יתר על כן , נאמר ביר' מז , ה : "באה קרחה אל עזה נדמתה אשקלון שארית עמקם , " 4 הרי זיהה הכתוב בפירוש עמק עם עזה ואשקלון . בשיר השירים ב , א מקביל "עמקים" לשרון והוא הדין בדהי"א כז , כט . 1 "לא להוריש את יושבי העמק , " ת"י : "לא יכילו לתר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן