שופטים פרק א

שופטים פרק א שתי שאלות גדולות עומדות לפנינו וטעונות בירור 1 א . מה מגמת הפרק הזה ? מה רצה הכתוב לומר ב"ניסוח השבטי הזה" ? לשם מה סופר הדבר הזה ? ב . מה פירושם של הפסוקים הראשונים בפרק ב , כיצד הם מתקשרים לפרק א ומה הקשר ההגיוני ביניהם י אני מניח הנחה ראשונה , שאם מישהו רוצה לומר דבר או לכתוב משהו , חזקה עליו , שיש לו כוונה כל שהיא , ומותר לחפש את הכוונה הזאת ולנסות למצוא מה הוא רוצה לומר ולמה הוא אומר את הדברים כמות שהוא אומרם . ד"ר טלמון , לפי טבע דבריו , יהא פטור מלענות על השאלה הזאת , שכן לדעתו יש כאן ילקוט של עניינים , שאינם סדורים סידור כרונולוגי או ענייני כל שהוא . יתר על כן , הוא משדד מערכות שני הספרים , יהושע ושופטים בכלל ; לפי השקפתו , אין ספר יהושע וספר שופטים , אלא אוספים שונים ורבדים ספרותיים שונים שנקשרו יחד . תיאוריה זו אפשר להאמין בה ואפשר לא להאמין בה . כיוון שלכל אדם יש קצת נטייה לאפיקורסות , אני רוצה להיות בעניין זה אפיקורוס . לי נראה , שנחוצות ראיות כדי להפוך למדע את ההנחה שאין ספר יהושע ואין ספר שופטים , וצריך לשחזר הכל מיסודו . כל זמן שאין ראיות , העמד דבר על חזקתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן