תכנית כיבוש הארץ בספר יהושע

תכנית כיבוש הארץ בספר יהושע האם היתה לנגד עיני המחבר של ספר יהושע , כמות שהוא לפנינו , תכנית הגיונית וסבירה של כיבוש הארץ ? טעמו ונימוקו של ניסוח זה בצדו . מחבר ספר יהושע כמות שהוא — למה ? גלוי וידוע לכל העוסקים בחקר המקרא בכלל ובחקר ספר יהושע בפרט , כי רבו התיאוריות הספרותיות הביקורתיות בדבר תהליך התהוותו של הספר , מספר מחבריו לסוגיהם ולתקופותיהם , העורכים , התוספאים וכר וכו , ' לזמניהם ולטיב עבודתם . פוסח אני על כל הפרובלמאטיקה הזאת , הנתונה , לפי עניות דעתי , במידה מרובה בתחום עולם ההשערות וההרגשות הסובייקטיביות , והריני שואל לאיש או לאנשים האחרונים , יהא כינוים "מחברים" או "עורכים , " אשר הורישו לנו את הספר כמתכונתו . ההיתה לנגד עיניהם של הללו תמונה רעיונית של הכיבוש , תמונה התואמת את השכל הישר ואת מציאותה של התקופה ההיא , תמונה שאפשר לתרגמה ללשון ההיסטוריה , הגיאוגראפיה והאסטראטגיה של התקופה הנידונה ? שוב , אין השאלה כאן מה מידת האמת ההיסטורית בפרשת הכיבוש של ספר יהושע . שאלה כגון זו אינה ניתנת , לדעתי , לתשובה מדעית , אלא היא שייכת לתחום האמון , השקפת העולם , האמונה וההרגשה . מה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן