הנחיות אסטראטגיות בספר יהושע

הנחיות אסטראטגיות בספר יהושע ספר יהושע אינו נותן דעתו הרבה לענייני אסטראטגיה , אף על פי שהוא ספר המלחמות שבמקרא . פרט לכיבוש העי ( פרק ח ) אינך מוצא שום תיאור שיטתי של תכסיסים או תכנית אסטראטגית . אופיינית הפרופורציה הפנימית המופלאה של תיאור הכיבוש . הנה לכיבוש דרום הארץ הקדיש הכתוב חמישה פרקים גדולים ( ו-י , ופרק י בלבד עשוי 43 פסוקים , ( ואילו לכיבוש הצפון 15 — פסוקים בלבד ( יא , א-טו , ( אף על פי שמבחינה אסטראטגית גרידא היתה הדברת הצפון מבצע ראוי לתשומת לב הרבה יותר . הן היישוב הכנעני בצפון 1 היה עשיר ומפותח וחמוש יותר מבדרום ( פרט לשוכני החוף שאינם עניין לפרשת הכיבוש . ( יושבי הצפון יצאו להילחם ב"סוס ורכב רב מאד" ( יא , ד , ( כלומר בנשק היעיל והמשוכלל ביותר של התקופה , נשק שלא היה ברשותם של ישראל . ואף על פי כן , קיצר מאוד הכתוב בתיאור המערכה נגד הצפון , ואילו במערכת הדרום האריך . אמור מעתה : לא הגורם האסטראטגי הכלכלי המדיני קבע את דמות הספר , כי אם 2 עניינים שבאידיאולוגיה נבואית ובמסורת אבות המייחסים חשיבות יתרה לדרום הארץ 3 דווקא . ? 1 עיין , למשל ב' מייזלר ( מזר , ( תולדות ארץ י...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן