יציאת מצרים לאור ההיסטוריה

יציאת מצרים לאור ההיסטוריה " ויהי בשלח פרעה את העם" ( שמ' יג , — - אימתי שלח ומי היה פרעה זה , שואלים חוקרים ומשכילים מאז ראשיתו של מדע האגיפטולוגיה . מעת שגילה החוקר הצרפתי שמפוליון את פתרון כתב החרטומים המצרי , נתגלו תעלומות אין מספר מתולדות מצרים העתיקה ותרבותה . ביניהן אף פרטים רבים העשויים להבהיר את פרשת יציאת מצרים . דא עקא , עקב התגליות החדשות צצו מדי פעם גם בעיות חדשות . ב"תקופת הבערות" של ראשית חשיפת המזרח הקדום , לפני כשלושה דורות , היתה אסכולה ( גרמנית בעיקרה ) שאנו יכולים לומר כיום כי סימנה : דע מעט והעז הרבה . הידיעות הממשיות , תעודות , שרידים ומסקנות של חפירות שיטתיות היו אז מעטות מאוד לעומת האוצר העצום שבידי חוקרי זמננו , ואף על פי כן , ואולי דווקא משום כך , העזו הללו הרבה מאוד . היו אלה ימי ההשערות המופלגות שאין להן גבול . היו חוקרים שהטילו ספק בעצם שעבוד מצרים . כלפי הללו טען ההיסטוריון הגרמני המפורסם , קיטל , כי ייתכן שעם יספר על עצמו סיפורים של תהילה ותפארת , שאין בהם ממש , אך אין ההיגיון נותן בשום פנים כי עם יספר על עצמו ללא יסוד שאבותיו היו עבדים בארץ לא להם . חוקר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן