מגדל בבל וסולם יעקב

מגדל בבל וסולם יעקב חוקרים שונים כבר עמדו על זיקת הפרשה של חלום יעקב ( בר' כח , י-יט ) לפרשת דור הפלגה ( בר' יא , א-ט , ( ועל החוט המשוך מהן אל עבר המכורה המסופוטמית של האבות ' . ואולם , עדיין "עיקר חסר מן הספר" — מה מגמת המקרא ומהו המסר של העימות בין פרשת דור הפלגה וחזון החלום מזה , לבין המורשת המסופוטמית מזה ? א . לפשוטה של פרשת דור הפלגה פרשה קטנה זו זכתה לפרשנות ענפה ולמחקר מסועף , ולדוגמה , אזכיר שני חוקרים : האחד — 2 קאסוטו , שסיכם את הדברים בפירושו , עמד על הרקע ההיסטורי כרונולוגי ואף על המבנה המיוחד , הסממנים הספרותיים פיוטיים , התפלמס עם התיאוריות של תורת התעודות , 3 ובייחוד עם התיאוריה של גונקל . כיוצא בו , נחום סרנה שדן בהרחבה בעיקר בכל הנוגע לצד ההיסטורי , הארכיאולוגי , הריאלי והפולחני המסופוטמי של הסיפור , תוך התייחסות למחקר רב האנפין . ואולם , נראה כי על אף האור הבהיר שזרעו החוקרים והפרשנים על כל פרטי הפרשה ואף על פרטי פרטיה , מגמת הכתוב והמסר של הפרשה צריכים עוד עיון רב . הסברה הפשוטה , לכאורה , שהכתוב מתכוון כביכול להסביר כיצד נולדו הלשונות וכיצד 4 נפרדו משפחות הגויים ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן