ברית בין הבתרים

ברית בין הבתרים 1 פרשת ברית בין הבתרים בבראשית טו היא רבת פנים ורבת בעיות . כאן נעמוד על נקודה מרכזית אחת שבה . בפתח הדברים נזכיר כי יש בפרשה זו , שלושה רבדים , לפחות , לדיון : רובד פרשני , רובד סימבולי ורובד אידיאולוגי . רובד פרשני כיצד ? למשל 1 "היה דבר ה' אל אברם במחזה" ( א . ( עד היכן המחזה , מהיכן בהקיץ ? יש פרשנים רציונאליסטיים , שלדעתם הפרשה כולה היא מחזה . אם כך , מה פירוש " ותרדמה נפלה על אברם" ( יב , ( כלום בתוך המחזה נפלה עליו תרדמה ? יש מפרשים שהמחזה נגמר בסוף פסוק ד , ואילו הכתוב שלאחריו "ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים" ( ה , ( נאמר כבר בהקיץ , הווה אומר בלילה . ואם כן , מה פשר "ויהי השמש לבוא" ( יב ?( אם היתה זו התרחשות שנמשכה לילה ויום , היתה מתבקשת באיזה מקום הערה מעין 'ויהי ממחרת . ' בעיה פרשנית חמורה יותר : כיצד מתיישבת האמירה " ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה" ( יג ) עם "ודור רביעי ישובו הנה" ( טז , ( הלוא ארבעה דורות הם הרבה פחות מארבע מאות שנה ? אלו הן דוגמאות לרובד הפרשני שאינו ענייננו כאן . רובד שני , שברוב פרשיות המקרא אינו אלא תוספות של המדרש , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן