"מקדם" — תיבה שפשוטה כמדרשה

" מקדם — '' תיבה שפשוטה כמדרשה " ויעל אכרם ממצרים ... ולוט עמו ... וילך למסעיו מנגב ועד בית אל ... וישא לוט את עיניו ... ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן , ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו . אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הכבר , ויאהל עד סדם" ( בראשית יג , א-יב . ( ודרשו בבראשית רבה : 2 " ויסע לוט מקדם — הסיע עצמו מקדמונו שלעולם , אי איפשי לא באברהם ולא באלוהו . " 3 לכאורה , לפנינו מדרש אגדה הדורש את המלה "מקדם , " מוציא אותה מידי פשוטה כדי להפוך בגנותו של לוט . ואולם , נקל להבין שביסוד המדרש מונחת בעיה פרשנית גיאוגראפית , שלא באה על פתרונה המלא עד היום , אף על פי שמפרשים וחוקרים רבים 4 נזקקו לה : אם נסע לוט מבית אל לכיכר הירדן , הרי לא נסע ממזרח למערב , כפי שמשתמע מן המלה מקדם , כי אם להיפך — ממערב לדרום מזרח . כיוון שהבעיה עומדת כל כולה על אות אחת — אילו נאמר לקדם או קדמה במקום מקדם היה שפיר — לא מעט הם המחליפים את האות הטורדנית באות אחרת . בראש הללו 5 צועדים המתרגמים שהרשות נתונה להם , כידוע , מקדמת דנא , לא לתרגם פסוק כצורתו . כך מתרגם , למשל , שטרק בתרגומו המדעי " und Lot zog ostw...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן