פתח דבר

פתח דבר פרופ' יהודה אליצור ( תרע"א תשנ"ח ) סלל דרך ייחודית בחקר המקרא ובהבנת העולם המקראי . מתוך רקע מבוסס הכולל הכרה יסודית ומקיפה של ארצות המקרא ותרבותם , התעודות בנות הזמן והממצאים הארכיאולוגיים , חוזר אליצור אל המקרא עצמו , עומד על השקפת העולם הבוקעת מתוכו , ואינו נמנע מלהרהר אף במשמעותו של המסר לדורנו . הוא נוטה לעסוק במיוחד בהיסטוריוגרפיה המקראית תוך חשיפת העקרונות האמוניים שהנחו אותה . לדעת אליצור , ההתעסקות היתרה של חקר המקרא הקלאסי בשאלות של נוסח ובנסיונות לחשוף מקורות וגלגוליהם , הביאה ליצירת מתורות אשר לעתים קרובות אינן עומדות במבחן ההגיון המדעי . יתרה מזאת , התמקדות זו בנוסח ובמקורות אף הסיחה את הדעת מן העיקר — המקרא גופו , המבטא מחשבה בהירה , אחידה ומקיפה . פרופ' אליצור זכה להעמיד תלמידים הרבה במשך עשרות שנות הוראה , ולמעשה לעצב אסכולה שכבר העמידה דור שני ושלישי . את תורתו השמיע במשך השנים באוניברסיטת בר אילן ובמוסדות אחרים , וגם בהרצאות רבות לציבור הרחב . מחקריו הושמעו בכינוסים מדעיים ובסדנאות חוקרים . במשך שנים רבות היה שותף לפעילות החברה לחקר המקרא והיה מן האישים המרכזי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן