ישראל והמקרא מחקרים גיאוגראפיים היסטוריים והגותיים

יהודה אליצור יהודה אליצור י שראל והמקרא מחקרים גיאוגראפיים , היסטוריים והגותיים בעריכת יואל אליצור . עמוס פריש הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן YEHUDAH ELITZUR ISRAEL AND THE BIBLE Studies in Geography , History and Biblical Thought Edited by Y . Elitzur A . Frisch •  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן