פרק תשיעי אל מול החורבן ותקוות התקומה: ההקצנה המשיחית בציונות החילונית וההתעוררות של מחשבות שניות

פרק תשיעי אל מול החורבן ותקוות התקומה : ההקצנה המשיחית בציונות החילונית וההתעוררות של מחשבות שניות מלחמת העולם השנייה פרצה בשנת 1939 והסתיימה בשנת . 1945 בעיצומה הגשימו השלטונות הנאציים של גרמניה את תוכנית "הפתרון הסופי" שיזמו לבעיית היהודים , בכל המדינות שנכבשו על ידם . שישה מיליון יהודים הושפלו , עונו ונרצחו בגיטאות ובמחנות השמדה באמצעות כל מנגנוני השלטון הגרמני בתכנון קפדני . היה זה הרס מוחלט של מרכזי העם היהודי במרכז ובמזרח אירופה , אחרי שהשלטון הסטאליניסטי דיכא ועקר בדרכים שלו את המרכז היהודי בברית המועצות . בעקבות מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות בין מדינת ישראל למדינות ערב נעקרו גם מרכזי היהודים בארצות האיסלאם . רובם עלו לישראל יחד עם רוב שרידי יהדות אירופה . העם היהודי שרד אפוא כעם רק בארצות "העולם החופשי . " הרוב הגדול בשני מרכזים מובילים : ארץ ישראל וארצות הברית . מדינת ישראל קמה בשנת 1948 על ידי מוסדות היישוב העברי הציוני בארץ , על בסיס החלטת האומות המאוחדות , שבעקבותיה התפנה שלטון המנדט הבריטי . המדינה קמה והתבססה תוך מלחמה עם ערביי ארץ ישראל ועם מדינות ערב , שלא השלימו עם...  אל הספר
עם עובד