קראו בכותר - תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש - חלק רביעי : ההתמודדות עם התהוות מרכזי יהדות חדשים בארץ-ישראל ובארצות-הברית