פרק שישי ייחוד דתו וגורלו של העם היהודי בהסתכלות מדעית (משנתו של יחזקאל קויפמן)

פרק שישי ייחוד דתו וגורלו של העם היהודי בהסתכלות מדעית ( משנתו של יחזקאל קויפמן ) יחזקאל קויפמן ( 1963-1889 ) היה היסטוריון וחוקר המקרא . הוא התייחס אל בעיות הגשמת הציונות בארץ ישראל במחקריו ועל יסודם , ועשה זאת מתוך הכרת שליחות של יחיד שסמכותו מדעית , בלי להזדהות עם שום מפלגה או תנועה , גם בלי רצון לייסד ולהנהיג תנועה משלו . הוא בחר להתייצב מעבר למאבקי הכוח שכפו על רוב מנהיגי היישוב הסתכלות מנקודת ראות אינטרסנטית של חלק מן העם . הסתכלותם היתה לדעתו סובייקטיווית , חד צדדית ומביאה לעיוות האמת ולתעייה מן הדרך הישרה להגשמת הציונות . קויפמן רצה להגיע להארה אובייקטיווית מתוך הרגשת אחריות לאינטרס של כל העם . מבחינתו של פילוסוף חילוני כמוהו רק המדע מאפשר הארה כזאת . בכך המשיך את דרכו של אחד העם , ה"מורה , " והעמיד מקבילה חילונית למפעלו הדתי של הראי"ה קוק . כיוון שהקדיש את כל עצמו ואת כל זמנו למחקר והוראה הזדהתה הביוגרפיה שלו עם הלימוד , החקר , ההוראה והכתיבה . תולדותיו הם תולדות חיבוריו . את התקופה הראשונה , זו שלפני עלייתו לארץ ישראל , הקדיש בעיקר ללימודים ; את התקופה השנייה , זו שאחרי עליית...  אל הספר
עם עובד