מינהל וריבוד חברתי

מינהל וריבוד חברתי ראש העיר ירושלים בפועל היה הפטריארך בכבודו ובעצמו . דבר זה מתאשר מתיאור של בצורת קשה שפקדה את העיר . הוא אישית , כנאמר ב " חיי ,"סבאס 1 סבב במקומות שבהם היה סיכוי לגלות מים והורה לפועלים לחפור . גם כמצורים שפקדו את ירושלים בסוף התקופה הביזנטית מופיע הפטריארך כמפקד העיר הנצורה . לדעתו של ירון דן יש לראות בו את ראש העיר בפועל . 2 מערים אחרות בארץ - ישראל ידוע שהבישופים שלהן היו מפקחים על כספים ובנייה עירונית , מטפלים בענייני העיר אצל מושלי הפרובינציות , ומחזיקים בסמכויות שיפוט אזרחי , לעתים ניתן היה לערוך אצלם גם רישום של שינויים ברכוש . 3 יש להניח שאותן הסמכויות , ואולי יותר מזה , היו גם בידי הפטריארך לגבי ירושלים , כמו - כן היתה לו השפעה רבה על חיי העיר בגין חשיבותה הכלכלית הרבה של הכנסיה בירושלים ורכושה הרב . רבים מתושבי העיר היו תלויים בו במישרין , מכוח היותם כמרים , נזירים , משרתים ,'וכו ואחרים בעקיפין , בתור ספקי מצרכים , חוכרי אדמות הכנסיה או חוכרי חנויות השייכות לה . 1 . כנסיית ירושלים היתה משכירה , למשל , בתים בחוזים מיוחדים לזמן ארוך ( חמישים שנה ) לכל המרבה ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ