קראו בכותר - תולדות ירושלים - כרך א ( העיר הקדם ישראלית ועד התקופה הביזאנטית)