הטופוגרפיה של ירושלים הביזנטית

הטופוגרפיה של ירושלים הביזנטית1 לגני תחום זה , הנוגע למראה פניה של ירושלים בתקופה הביזנטית , התמונה ברורה יותר משל כל תקופה קודמת , והסיבות לכך הן שלוש : 8 ריבוי העדויות בכתב , מסיפורי אבות הכנסיה ועולי - הרגל הנוצרים ותיאורו של תומאס הקברן ; * 8 ריבוי הממצאים הארכיאולוגים , בעיקר בעקבות חפירות השנים האחרונות ; 8 קיומה של מפת - עיר ראשונה של ירושלים .  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ