איליה קאפיטולינה

במרד בר כוכבא מורגש מאוד מאוד העדרו של האיש שהושמץ לא פעם בשער רקודם - יוסף בן מתתיהו . מה לא דיינו נותנים אילו היה קם היסטוריון בעל שיעור קומה כמוהו - על אף כל מיגבלותיו - גם למרד זה , מתקבל הרושם המרד"ש הגדול " הצטיין לא רק בארגונו הכושל ובמלחמות - האחים הרצחניות תוך כדי מהלכו , אלא גם בהיקפו היה קטן ממרד בר כוכבא . ראיה עיקרית לכך היא גודל הכוח הצבאי דרומאי שרוכז נגדו : עשרה לגיונות נגד בר כוכבא - כשליש מכל כוחה הצבאי של רומא , - לעומת ארבעה לגיונות בלבד בזמן המרד " ."הגדול אחד מעשרת הלגיונות האלה אינו מופיע עוד ברשימות הלגיונות המאוחרות יותר - סימן שהושמד כליל בידי בר כוכבא ואנשיו . כלומר , היקף המרד , טיב ארגונו ורמת הנהגתו הצבאית עלו כנראה על כל מה שמספר יוסף בן מתתיהו על המרד שהוא עצמו מילא בו חלק חשוב כל כך . וחבל שדווקא על פעולה צבאית אדירה ומרשימה זו של העם היהודי דלים כל כך הפרטים שהגיעו לידינו . העובדה שהמרד נכשל אינה מפתיעה אותנו כיום - הדיספרופורציה של הכוחות היתה גדולה מכדי שניתן היה להצליח בו . אך העובדה שהאימפריה הרומאית נאלצה לגייס שליש מכל כוחותיה הצבאיים כדי לגבור ע...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ