פרוץ המרד

כפי שננסה להוכיח כהמשך הדברים , היתה שונה ונראה שהמרד זכה בתמיכת רוב רובו של העם בירושלים . מל הראוי להדגיש כי למרד היו סיבות ומניעים רבים ושונים . הוזכרו , בין השארץ . חוסר נכונותו של עם ישראל לקבל את ערכיו ותרבותו של העולם ההלניסטי הסובב אותו ואת המשטר הרומאי שהפך לנציגו ; 8 חיוניותו הרבה של עם ישראל , שיחיד מכל העמים באגן הים התיכון לא השלים עם המשטר הרומאי ומוכן היה למרוד בו שוב ושוב ן 8 המתיחות שנוצרה מעצם החיים של יהודים ונוכרים כארץ - ישראל אלה בצד אלה ; 8 הזרמים המיסטיים והמשיחיים שעל משקלם הרב בשלהי בית שני כבר עמדנו בסוף השער הקודם ; 8 יש הרואים במרד הגדול מהפכה שמניעיה היו כלכליים ' , חברתיים ומדיניימן 8 רמת הציפיות הגבוהה שנוצרה בימיו של אגריפס ונכזבה עם מותו בטרם עת . מכאן שאין לקבל את גירסתו של יוסף בן מתתיהו לגבי סיבות המרד . אך חשוב להבין את קו הטיעון שלו , העובר כחוט השני בכל ספרי " מלחמות היהודים " ומסלף לא אחת את העובדות . אך מאחר שאין ברשותנו מקורות אחרים כמעט , פרט לכתבי בן מתתיהו , קשה לעתים להשתחרר מן הדפוסים שהוא כופה עלינו , ויהיה עלינו להשלים עם העובדה שמבחינו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ