יוסף בן מתתיהו כמקור היסטורי

יוסף בן מתתיהו כמקור היסטורי1 בתולדות ירושלים ספק אם יש עוד פרק שיכול להשתוות בחשיבותו ובדראמטיות שלו למרד הגדול . מבחינה זאת קרוב אליו אולי רק הפרק הדן במלחמת השחרור של ח"תש . אך בה בשעה שבתיאור מלחמת הקוממיות אנו יכולים להיעזר באלפי מיסמכים ותיאורים אותנטיים , בתיאור המרד הגדול וחורבן הבית אנו נתונים לשבט ולחסד בידי מקור אחר ויחיד - בידיו של יוסף בן מתתיהו . המרד אמנם מוזכר גם אצל טאקיטוס2 ואצל כמה היסטוריונים רומאיים אחרים - אך תרומתם היא אפסית כמעט ביחס לתרומתו של בן מתתיהו . תרומת הארכיאולוגיה המודרנית מעניינת - אך רק כאילוסטרציה והשלמה למידע שמסר יוסף בן מתתיהו . ודווקא היסטוריון זה הוא דמות שנויה במחלוקת שאין כמוה בתולדות ישראל . קראו לו " ,"בוגד משתף"ו פעולה עם ."הרומאים היסטוריון מודרני3 אף מכנה אותו " ,"קוויזלינג על שם המנהיג הנורבגי שסייע לנאצים במלחמת - העולם השנייה . דורות של היסטוריונים פקפקו בנכונותם של רבים מן הנתונים והעובדות שהוא מוסר . גם כיום אין חוקר שמוכן לתת אמון ברבים מן הנתונים המספריים שמסר . אך יש מספרים שהוכחו כסבירים , ובדרך כלל השתנה היחס אליו כמקור היסטור...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ