שער ט: בית המרד הגדול וחורבן בית שני

שער ט המרד הגדול וחורבן בית שני 66 עד 07 לסה"נ 184 . כלי בית המקדש במסע הניצחון הרומי . תחריט ישן של התבליט בקשת טיטוס המתאר מסע זה ( בשנת 81 נ"לסה ) ובו מצויות עדייך כל הדמויות , שהושחתו מאז בחלקן  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ