כוהן גדול , סנהדרין , פרושים

לפני הים , המעיינות בסביבת בריכות שלמה הם בגובה 765 ו - 800 ,'מ המעיינות של ואדי ערוב הם בגובה 810 מ' ואלה של ואדי ביאר בגובה 870 .'מ מכאן מסתברת האפשרות של הקמת אמות - מים להזרמת מימיהם אל העיר . כדי להתאים אמות אלה לפני השטח היה צורך לעתים לבנותן בצורה פתלתלה מאוד . העבודה באמות אלה אולי התחילה בתקופה החשמונאית ועיקרה נעשה כנראה בימי הורדוס . אך גם על פונטיוס פילטוס נמסר שבימיו נבנתה אמת - מים . 2 מימי בית שני נשתמרו שתי אמות - מים עיקריות , אחת עליונה ואחת תחתונה . במקומות רבים ניתן עדיין להבחין בהן גם בימינו . האמה שראשיתה בוואדי ביאר היא ישרה יחסית , ובנויה בראשיתה בצורת מנהרה ארוכה . הסיבה לבניין המנהרה לא היתה נעוצה בצורך להתגבר על קשיים טופוגרפיים אלא כדי לאסוף מי תהום לאורך דרכה . . מים אלה הובאו לבריכות שלמה ולשם הגיעה גם אמה שנייה , שראשיתה בעין ערוב , דרומה יותר , אך בדרך פתלתלה הרבה יותר , הנמשכת לבריכות שלמה לאורך תוואי של 40 מ"ק בעוד המרחק האווירי הוא רבע מזה . אמת - מים זו שופרה בתקופה הממלוכית . אמת - מים שלישית , שראשיתה לרגלי גבעת הרודיון , הביאה מים מצד מזרח , עד לא...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ