בית - המקדש

בית - המקדש 1 גולת - הכותרת של מפעלות הורדוס בירושלים היתה בנייתו מחדש של בית - המקדש . מפעל זה , יותר מכל דבר אחר , מצדיק את מעמדו של הורדוס כדמות השנייה בחשיבותה כתולדות העיר , אחרי דוד המלך . כשם ששאף לשאת חן בעיני הנוכרים ובעיני השלטון הרומאי בבנייניו האחרים - כך רצה להתחבב על היהודים בארץ ובעולם בבניין בית - המקדש . ובמידה לא מבוטלת אמנם הצליח בכך . בתלמוד נאמר2 " מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין נאה מימיו . " דרגות הקדושה באזורים השונים של הר הבית ושל בית - המקדש מתוארות במשנה3 דלקמן : " לפנים מן החומה ( של ירושלים ) מקודש מהם .., הר הבית מקודש ממנו ... החיל מקודש ממנו .., עזרת נשים מקודשת ממנו ... עזרת ישראל מקודשת ממנה ... עזרת הכוהנים מקודשת ממנה שאין ישראל נכנסים לשם אלא בשעת צרכיהם לסמיכה , ולשחיטה ולתנופה ; בין האולם ולמזבח מקודש ממנה ... ההיכל מקודש ממנו ... קדש הקדשים מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כהן גדול ביום הכיפורים . " לדברי יוסף בן מתתיהו4 . התחיל הורדוס בבניין המקדש בשנה השמונה - עשרה למלכותו ( 20 - 19 לפני נ"סה ) . הוא מתאר את אסיפת - העם . שבה הודיע המלך על כוונת...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ