המשטר , המינהל ומערכת המשפט

המשטר , המינהל ומערכת המשפט1 ממלכתו של הורדוס לא היתה עצמאית . הוא מלך בירושלים בתור " מלך ובעל - ברית של העם )"הרומאי rex SOCIUS et amicus populi Romani ( . היו בתקופה זו נסיכים קטנים וגדולים רבים שהיה להם מעמד דומה . האימפריה הרומאית עדיין לא רצתה ליטול על עצמה את האחריות לניהולם של שטחים רבים ושונים - רובם במזרח - אך אין ללמוד מכך שהסמכות העליונה בכל לא היתה בידה . בתמורה לנכונותם ליטול על עצמם אחריות לניהול השטחים שבידם ולתשלום מיסיהם במועד הוענקו לשליטים זעירים אלה זכויות מסויימות : מותר היה להם לקיים חצר משלהם ולהתהדר בתוארים שלהם ( הורדוס לא היה מלך"ה " היחיד בחבורה זו כלל ועיקר ) . מותר היה לשליטים - קליינטים אלה להחזיק צבא משלהם , ואפילו לנהל מלחמות זעירות , מותר היה להם לטבוע מטבעות נחושת , אך כדרך כלל לא מטבעות כסף וזהב ( אם כי היו יוצאי - דופן מבחינה זאת - אך הורדוס לא נכלל ביניהם ; המיטבעה החשמונאית בירושלים הוסיפה לפעול בימי הורדוס וטבעה מטבעות נחושת בלבד ) . היסוד המשפטי של מעמדו של הורדוס לא היה איתן ביותר - הוא לא זכה לחוזה ברית רשמיב ולמעשה היה תלוי ברצונו הטוב של השל...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ