סיכום

סיכום שתי פנים לתולדות התקופה החשמונאית בירושלים . מצד אחד התפשטה העיר שוב על הגבעה המערבית והגיעה פעם נוספת להיקף המקסימלי שידעה בימי בית ראשון . בתחום המדיני זוהי אחת מתקופות הזוהר של ירושלים היהודית - תקופה של עצמאות , של שלטון יהודי ושל התפשטות מדינית , שבעקבותיה ארץ - ישראל רובה יושבה שוב יהודים . אך מצד שני זו תקופד מאכזבת לגבינו כיום , בעיקר משום שידיעותינו עליה מועטות כל כך . על אף " סיקורה " על - ידי יוסף בן מתתיהו ומקורות אחרים אי - אפשר להשוות את המידע שנשתמר אודותיה במקורות הכתובים לידיעות הרבות , המגוונות והמעניינות שמוצאים במקרא על ימי בית ראשון . התקופה החשמונאית עומדת כאילו בצילן של התקופות הבאות אחריה : מבני - הענק של הורדוס באו במקומם של רבים מבנייני קודמיו החשמונאים בירושלים , והמידע הרב המצוי בספרות המשנה על תקופות מאוחרות יותר מאפיל כאילו על המעט שנמסר בה על התקופה החשמונאית . האפופיאה החשמונאית גם לא זכתה למידת האהדה שהיא ראויה לה בזכרונם של הדורות שבאו אחריה , ובספרות המשנה והתלמוד . למשל - * ספר מקבים א המצוין לא נתקבל בכלל ספרי התנך , אף שנכתב עברית במקורו ורק ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ