ימי פומפיוס

משפחת כוהנים זו נזכרת כבר בספר דברי הימים ובספר נחמיה . 19 בקבר אולם - כניסה המוביל לשלושה חדרי - קבורה ולצידם חדרים וכוכים נוספים . הקישוטים הם בסגנון יווני - מזרחי שמקובל היה כנראה בבנייה החשמונאית בירושלים . 1 ) 2 על קבר אחר מן התקופה החשמונאית , קבר משפחת יאסון שנתגלה ברחביה בשנת 1956 , כבר עמדנו בפרק הקודם . סגנון בנייתו הוא הלניסטי מובהק . ימי פומפיוס האפרפיאה החשמרנאית הגיעה לסיומה באופן פתאומי . כמו בטראגדיה יוונית באו לפני השואה מבחוץ הפירוד וההתערערות מבית . משני בניהם של אלכסנדר ינאי ושל שלומציון אלכסנדרה היה דווקא הצעיר , אריסטובולוס , דמות חזקה , מהירת - החלטה , ומקובלת על קציני הצבא . אך , כפי שעולה מתיאורו של יוסף בן מתתיהו , חסר היה סבלנות , כושר צבאי אמיתי ותבונה מדינית . אחיו הבכור , הורקנוס , כבר שימש ככוהן גדול , אך לא אהב מלחמות ולא היה מקובל על הצבא , היה חסר כוח החלטה , ואחרים שלטו בו . יחד עם זאת לא היה אדם המוותר בקלות על זכויותיו והיתה לו הסבלנות שחסרה לאחיו . במות אמם קיבל הורקנוס לידיו את סמכות המלוכה . אך אריסטובולוס הצליח עוד קודם לכן להבטיח לעצמו את השלטו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ