הטופוגרפיה של ירושלים

במקומות שונים במשנה נשתמרו פרטים הקשורים לדמויות שמילאו תפקיד ראשי בתהליך זה . וכך נאמר , למשל , בסדר זרעים , פאה3 - " מעשה שזרע רבי שמעון איש המצפה לפני רבן גמליאל , ועלו ללשכת דגזית , 1 ושאלו , אמר נחום הלבלר : מקובל אני מרבי מיאשא , שקבל מאבא , שקבל מן הזוגות , שקבלו מן הנביאים , הלכה למשה מסיני ... " " הזוגות " הנזכרים כאן מופיעים ביתר בירור בפרקי אבות : 5 " משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה .,. אנטיגונוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק .,. יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם ... יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם ... יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם . שמעיה ואבטליון קבלו מהם ... הלל ושמאי קבלו מהם ... " מאחר ששמעון בן שטח עמד בראש הפרושים בזמנה של המלכה שלומציון ניתן להסיק כי " הזוגות " שקדמו לו פעלו בתקופה החשמונאית , במאה השנייה ובחלק מן המאה הראשונה לפני נ"סה . העובדה ש " הזוגות " היו דיינים שהתמודדו עם בעיות חקיקה כעיסוקם הראשי נרמזת בירושלמי , " שבו נאמר על קודמיהם , המכונים שם " ,"אשכולות כי הם ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ