חיי הרוח

חיי הרוח1 באיזו מידה הוסיפה תרבות יוון להשפיע על יהודי ארץ - ישראל וירושלים גם בתקופה החשמונאית ? השפעה כזאת קיימת היתה ללא ספק , וראיה לכך ריבוי השמות היווניים , השימוש ביוונית כשפת כתיבה ודיפלומטיה , כניסתם של מושגים יווניים לתוך עולם המחשבה היהודי , סגנון בנייה הלניסטי , סדרי מינהל ומלחמה שאולים מן המדינות ההלניסטיות ועוד . הסביבה הנוכרית היתה ספוגה תרבות הלניסטית ואי - אפשר היה שלא להיות מושפעים ממנה . אך הפעם לא היה זה תהליך מודע כבתקופה הקודמת , מכוון מלמעלה , אלא להיפך : מצד השלטון החשמונאי נעשה מאמץ להגביל את ההשפעות היווניות . הערים היווניות בסביכה הותקפו והושמדו , מקדשים הלניסטיים נהרסו , ונדחקו רגליהם של המתייוונים הקיצוניים בחברה היהודית . השלטון החשמונאי דבק בחוקי ישראל , ולא היתה לו כל נטייה לשנות משהו מדת ישראל . יחד עם זאת הולידה ההתמודדות עם התרבות הזרה תסיסה בחיי הרוח שהביאה להופעתן של הכיתות השונות - הפרושים , הצדוקים והאיסיים , וגם לפריחה התרבותית המאפיינת תקופה זו . היא הניבה יבול עשיר בתחום הרעיוני והספרותי . בראשית התקופה נתחבר ספר דניאל , המשקף את המאבק בסלווקים...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ