דרכי מינהל

קבלו את פנינו בהדר ויצאו לקראתנו עם מועצת הזקנים וסיפקו לחיילים ולפילים את צרכיהם בשפע , ולא עוד אלא סייעו בגירוש חיל - המצב המצרי שבחקרה , ראינו גם אנחנו לנכון לגמול להם על פעולות אלו ולקומם את עירם שנחרבה מפגעי המלחמה וליישבה מחדש על ידי החזרת פזוריה . ראשית החלטנו , בשל דבקותם הרבה בדתם , לספק להם מכסה של בהמות לקרבנות , ושל יין ושמן לבונה , בשווי של עשרים אלף כסף , ( וארבע מאות שלשים ושמונה ) 14 ארטבאות מקודשות של קמח עידן , לפי משפט המקום , ואלף ארבע מאות ושישים 15 מדימנים חיטה , ושלוש מאות שבעים וחמישה מדימנים מלח . ורצוני שכל אלה יסופקו להם כפי שצוויתי , וכי העבודה בבנין המקדש תושלם , וכן גם הסטווים וכל חלק אחר שיהיה אולי צורך לבנותו . העצים הדרושים יובאו מיהודה , ומגלילות הנוכרים , ומן הלבנון ולא יחול עליהם מכס . וכן חומרים אחרים הדרושים בכדי ששיקום בית המקדש יעשה בהדר רב יותר . ולכל בני העם תהיה הרשות לצורת משטר בהתאם לחוקי אבותיהם , ומועצת הזקנים , והכוהנים וסופרי בית - המקדש וזמריו יהיו פטורים ממסי גולגולת , החלים עליהם . ובכדי שתיושב העיר ביתר מהירות , והריני פוטר ממסים למש...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ