האמנם ביקר אלכסנדר מוקדון בירושלים ?

101 . אלכסנדר מוקדון . פסל מן האסכולה הפרגמנית האמנם ביקר אלכסנדר מוקדון בירושלים ? ידוע לכל בר - בי - רב ששני הכובשים הגדולים בהיסטוריה - אלכסנדר מוקדון ונפוליאון בונפארטה - ביקרו בארץ - ישראל . בשעתו נראה היה כי עוד דבר משותף לשניהם : שלא הגיעו לירושלים . אך לאחרונה חל שינוי בנקודה שנייה זו בכל הנוגע לאלכסנדר . שני חוקרים1 הגיעו למסקנה כי אלכסנדר מוקדון אכן ביקר בירושלים וכי יש אמת בסיפורו של יוסף בן מתתיהו על ביקור זה : 2 " כשבא אלכסנדר לסוריה כבש את דמשק , גבר על צידון וצר על צור : משם שלח מכתב אל הכוהן הגדול של היהודים * ודרש לסייע לו ולהמציא מזונות עבור צבאו ולהעביר לו אותן מתנות שקודם לכן נהגו להעלות כמס לדריווש , וכך לבחור בידידותם של המוקדונים , ולדבריו לא יתחרט על כך . אך הכוהן הגדול ענד לנושאי המכתב כי נשבע שבועה לדריווש שלא יצא למלחמה נגדו , ואין ככוונתו להפר שבועד זו כל עוד דריווש חי . כששמע זאת אלכסנדר נתמלא חימה . אמנם החליט שלא להניח ידו מן העיר צור שעמדה להיכבש , אולם איים שלאחר הכנעתה יצא למלחמה על הכוהן הגדול של היהודים וילמד את כולם לקח , על מנת שידעו למי עליהם לשמו...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ