סיכום

[ 8 ] קברי " ."הסנהדרין אחוזת - קבר יהודית מהתקופה החשמונאית [ 9 ] קברי המלכים . אחוזת הקבר של בית המלוכה של חדיב . המאה הראשונה לסה"נ הגוברת בדיבור היום - יומי בארץ . יש להניח שתושבי הערים היו הראשונים לשימוש בד , ואילו תושבי האזורים החקלאיים דבקו עוד דורות אחדים בעברית , אך נראה שהמעבר מעברית לארמית גם כשפת דיבור הושלם בעיקרו , לפחות בירושלים , בתקופות הבבלית והפרסית . סיכום בתולדותיה הסוערים של יררשלים בולטת התקופה הפרסית בייחודה כתקופה של שקט ושלום . המלחמות בין מצרים ופרס שפרצו בסופד התנהלו בעמק דחוף , ולא נודע באיזו מידה השפיעו על ירושלים . יחסו החיובי והנאור של השלטון המרכזי לעניין עצמאותם הדתית של העמים השונים הכפופים לו אין לו כמעט אח ורע בתקופות האחרות . בירושלים וביהודה נוצרו בזכותו , לאחר הטראומה של חורבן בית ראשון ושלטון בבל , התנאים שאיפשרו את צמיחתה מחדש של האומה , את בניין בירתה , ופריחה רוחנית מחודשת שהתבטאה בכתיבתם ובעריכתם של רבים מספרי המקרא . אין אמנם להשוות יצירה זו , במשקלה ובכמותה , לזו של ימי המלוכה שבזמנה נתחברו כמעט כל ספרי התורה , כל ספרי הנביאים הראשונים , ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ