חיי הרוח

חיי הרוח1 אף שירושלים היתה עיר קטנה וחדלה להיות בירתה של ממלכה עצמאית התנרלו בד חיי רוח ויצירה ערים מאוד גם בתקופה הפרסית . פעלו בה אחרוני הנביאים - חגי , זכריד , עובדיה , מלאכי ובעל ( או בעלי ) הפרקים ו"נ - ו"ס של ספר ישעיהו . וכן נעשתה בתקופה זו רוב רובה של עריכת ספרי הנביאים דאחרונים , אם כי חתימתם חלה כנראה רק בראשית התקופה ההלניסטית . למה לא קמו נביאים נוספים אחריהם ? אולי הסיבה היא כי הנבואה לא דתאימה עוד לרוח הזמן , כי לאחר הקמת בית שני הגיע יום קטנות ליהודי ירושלים , חסרו לדם אתגרי - הענק של סוף ימי בית ראשון ושל ראשית ההתמודדות עם בעיות הגולד בבבל , שהולידו את הנבואה הקלאסית .  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ