בית שני

בית שני על בית ראשון נשתמרו נתונים רבים למדי , ועוד רבים מזה על בית - המקדש שהקים הורדוס , ואילו על בית שני בראשיתו כמעט שלא ידוע דבר . הידיעות שנשתמרו , בספר עזרא , 2 מטעות כי הן מדברות על מבנה בגובה 60 אמה וברוחב 60 אמה , וצריך להניח כי חלה כאן טעות של המעתיק . הנסיונות לשחזר את הנוסח המקורי לא עלו יפה , כי 60 אמה ( 30 מטר ) אינו מתאים גם לגבי האורך . במקום אחרו נאמר , כי לצורך הבניין הובאו עצי ארזים מן הלבנון ים"ל ,"יפו וקשה לדעת אם זאת ידיעה עובדתית או ניסיון מאוחר לשקף סדר בניין הדומה לזה שבימי שלמה . המסופר כי החומות נבנו משלושה נדבכי אבן ועליהם נדבך מעץ4 אף הוא מזכיר את ימי שלמה . אך ייתכן כי פרט ארכיטקטוני זה הוכנס בכוונה על - ידי זרובבל כדי להקים מבנה הדומה ככל האפשר לבית ראשון . ואכן נראה שכל המבנה הוקם בצורה דומה ככל האפשר לקודמו : נעשה שימוש ביסודותיו של בית ראשון , שקיימים היו עדיין , ומכאן שמידותיו היו זהות . אין לדעת אם נבנה מיד יציע"ה " - מבנה - העזר שהקיף בית ראשון משלושה צדדים . אך ברור ששלושת האולמות הפנימיים - האולם שבצד מזרח ובו הכניסה , ההיכל במרכז , שבו התנהלה הע...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ