הטופוגרפיה של ירושלים בימי נחמיהו

להורות ולא רק לשכנע . כתוצאה מכך היתה גם ההתנגדות לו קשה יותר , לאחר שהסתבר לרבים שלא ניתן לעקוף את הוראותיו כפי שעקפו כנראה את דברי השכנוע של עזרא . ההתנגדות התמקדה כנראה בחוגי האצולה המקומית , חורים"ה ,"והסגנים שלא ראו בעין יפה את התערבותו של זר בענייניהם . אך נחמיה הצליח לרכוש לו מצדדים בכך שרב את ריבם של חוגי העם הרחבים וכפה על האצולה ויתור על תשלומי חובות ניכרים ושחרור עבדים שהשתעבדו כתוצאה מחובותיהם , בזכות כושרו האישי , תמרוניו הפוליטיים המוצלחים ואמצעי הכפייה שהפעיל , הצליח נחמיה להעביר בשתי תקופות שהייתו בירושלים את תוכנית הרפורמה של יהדות בבל . הוא גירש את הנשים הנוכריות , הפריד הפרדה גמורה בין יהודים למי שאינם יהודים , וכרת אמנה עם ראשי יהדות ירושלים ויהודה " באלה ובשבועה ללכת כתורת האלהים אשר נתנה ביד משה ן". ו היתה בפעולה זו , שנכפתה על יהודי ירושלים וסביבתה , חשיבות עצומה לגבי העתיד מאחר שחידושיהם בבליים"ה " של עזרא ונחמיה הפכו במשך הזמן לעקרון מרכזי ומקודש ביהדות . היא אמנם ויתרה כאן על האפשרות של פעילות מיסיונרית נרחבת בין הגויים כנוסח הנצרות לעתיד לבוא , אך הבטיחה לעצמ...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ