שלטון בבל

95 . שיחזור של העיר בבל . מתבסס על השיחזור שבמוזיאון בברלין המזרחית שלטון בבל נבוכדנאצר לא התכוון למחוק את יהודה מעל פני המפה . לא היה לו מה לשים במקומה , וכנגד מצרים עוינת דווקא רצוי היה לו שבדרום ארץ - ישראל יוסיפו להתקיים מחוזות שקטים ולויאליים וירושלים בכלל זה . למושל על איזור ירושלים מינה את גדליהו בן אחיקם , ממשפחת שפן הידועה , שהיה כנראה החשוב בין שרי צדקיהו - " אשר על ,"הבית כפי שמרמזת חותמתו שנמצאה בלכיש . מקום מושבו נקבע במצפה מצפון לירושלים - אולי משום שירושלים נהרסה עד היסוד ואי - אפשר היה לפי שעה לקיים בה מימשל תקין . נתקבצו אליו לאיזור מצפה רבים מאלה שברחו לעת מצוקה לעבר - הירדן והחלו לעבד מחדש את הכרמים בסביבה , אך לאירועים שהחלו עם כיבוש ירושלים ועם גלות יהודה היתה תנופה משלהם . קבוצת קנאים קטנה , כעשרה אנשים , שהתגבשה בעבר - הירדן סביב ישמעאל בן נתניה , מזרע המלוכה , ראתה במינויו של גדליהו בגידה בעקרון המקודש של שלטון בית דוד . הם תקפו את מצפה , הרגו את גדליהו ורבים מן הנוהים אחריו וגם את הבבלים שהיו במקום , ואת היהודים שנשארו בחיים לקחו בשבי . קבוצה יהודית שנייה שחררה...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ