אספקת המים

המערכת עשויה מנהרה אופקית שהובילה את מי המעיין אל מתחת לשטח שבין החומות מפיר אנכי שגובהו כ - 15 מטר , שדרכו נשאבו המים בדליים כמו מתוך באר ( אולי תוך שימוש בסולמות - חבלים ) , מערכת מנהרות אופקיות בתוך העיר שהוליכו לראש הפיר . פיר זה היה תלול דיו כדי לסכל אפשרות של חדירת אויב דרכו . אף - על - פי כן הזכרת 4"צינור"ה בסיפור על כיבוש ירושלים בידי דוד העלתה , כאמור , את ההשערה שיואב בכל זאת הצליח לנצלו למטרה זו . אך ניסויים שערכו יגאל שילה וחבריו הארכיאולוגים הישראלים מצביעים על כך כי דבר זה היה כנראה בלתי - אפשרי . י שאלה שהטרידה את המחקר עד כה היתה אם המערכת של פיר ווארן נבנתה עוד בימי שליטיה היבוסים של העיר או לאחר כיבושה על - ידי דוד . שאלה זו מצאה לאחרונה את פתרונה . מערכות מים ישראליות דומות נתגלו במקומות כגון מגידו , חצור , גבעון , תל אל - סעידיה ואולי בלכיש ובאר - שבע . הפיר הטבעי בירושלים6 אמנם איפשר את הגישה למי המעיין גם בתקופה הקדם - ישראלית , אך ברור כי המערכת כולה פותחה רק בתקופת הממלכה המאוחדת או בימי מלכי יהודה , וזאת משום שפתח הפיר נמצא מחוץ לחומת העיר היבוסית , אך לפנים מח...  אל הספר
כנרת, זמורה ביתן, דביר - מוציאים לאור בע"מ